Μελέτες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Αναπτυξιακών Έργων
Αξιολόγηση Επενδύσεων ιδιωτικού τομέα
Έλεγχος - Πιστοποίηση Επενδύσεων
Αξιολόγηση Επενδύσεων δημόσιου τομέα
Διαχειρίσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τράπεζες - Επιχειρήσεις Δανειολήπτες
Διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
Διοίκηση - Διαχείριση Έργων
Διαγωνισμοί – Δημόσιες Συμβάσεις
Συμβουλευτική υποστήριξη ΕΥΔ Δικαιούχων ΕΦΔ και Υποστηρικτικών Δομών
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους τομείς των Ανθρώπινων Πόρων
Συστήματα Ποιότητας ISO
Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου και Επίβλεψης
Τεχνολογίες πληροφορικής
Social Share:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

επικοινωνια ΣΥΜΠΑΝ Συμβουλοι Επιχειρησεων

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Yπηρεσίες ΣΥΜ.Π.ΑΝ. Μ.Ε.Π.Ε. σύμβουλoι επιχειρήσεων - See more at: http://www.sym-pan.gr/sym/el-consulting-services#sthash.GYgaVKuQ.dpuf


Δέσμευση της εταιρείας μας αποτελεί:


  • Η παροχή ποιοτικών, αποτελεσματικών και αποδοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Η ενίσχυση της επιχειρηματικής ευημερίας μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας.
  • Η συνεχής και συνεπής τήρηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών του πελάτη.
  • Η διασφάλιση εχεμύθειας και η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων του πελάτη.
Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη