Ψηφιακός μετασχηματισμός, στρατηγική, σχεδιασμός και υλοποίηση

Σχεδιασμός έργων και ανάλυση απαιτήσεων

Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων

Διαχείριση έργων πληροφορικής και τεχνολογίας (Project management)

Συντήρηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων

Αξιολογήσεις έργων και συστημάτων

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες ένταξης σε μηχανισμούς χρηματοδότησης: Αξιολόγησης προτάσεων και πιστοποίησης έργων

Ανάπτυξη εφαρμογών artificial intelligence, machine learning, big data.

Εφαρμογές ανάπτυξης και λήψης αποφάσεων μέσω τεχνολογιών πληροφορικής (Business intelligence and analytics)

Υπηρεσίες Cyber security

Μελέτη Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System).

Οι εφαρμογές CMS καθιστούν εύκολη και απλή διαδικασία ενημέρωσης και εμπλουτισμού, μειώνοντας κατακόρυφα το κόστος συντήρησης.

Κατασκευή πολυγλωσσικών (Multilanguage) web sites.

Στοχεύοντας σε αγορές του εξωτερικού, μια πολύγλωσση ιστοσελίδα, αποτελεί εξαγωγικό εργαλείο στις προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων, για την ανεύρεση νέων αγορών. Η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. κατασκευάζει για τους πελάτες της, δυναμικές εφαρμογές, που θα τους αναδείξουν στην διεθνή αγορά.

Υπηρεσίες Search Engine Optimization (SEO).

Υπηρεσίες βελτιστοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών για τις Μηχανές αναζήτησης,  που θα βοηθήσουν το website, το portal, το eshop σας να ξεχωρίσει, βελτιώνοντας τη θέση του στα οργανικά αποτελέσματα αναζητήσεων, στις κυριότερες μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo, Bing, Yadex.

Προώθηση στα Social Media.

Προώθηση της ιστοσελίδας σας και του εταιρικού σας προφίλ μέσω Social Media ( Facebook, Twitter, Youtube, Google+), με σκοπό την reactive και proactive επικοινωνία και την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

Website με ενισχυμένη φορητότητα.

Σχεδιασμός, κατασκευή, responsive mobile-friendly ιστιοσελίδων.

Με το 95% των χρηστών smartophones, tablets να τα χρησιμοποιούν για να περιηγούνται στο internet, σας παρέχουμε την δυνατότητα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες για την βελτιστοποίηση της απόδοσης της σελίδας σας στις συσκευές χειρός

Ιστοσελίδες σύμφωνα με τα Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Σχεδιασμός ιστοσελίδων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accesibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ.

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

Go to top
Copyright © 2020 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη