Στρατηγικός Σχεδιασμός

 • Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan)
 • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
 • Μελέτες επιχειρηματικών κινδύνων (Risk management)
 • Μελέτες επιχειρηματικής ανάπτυξης (Business development)
 • Μελέτες πωλήσεων και μάρκετινγ
 • Έρευνες αγοράς

Ανάλυση και Αντιμετώπιση Επιχειρηματικού Κινδύνου

 • Operational risk management
 • Occupational health and risk analysis
 • Business continuity
 • Compliance audits
 • General Data Protection Regulation (GDPR)

Αναδιοργάνωση Οργανισμών & Διαδικασιών και βελτίωση Αποδοτικότητας

 • Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης, αποτύπωση και αξιολόγηση
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Αναδιοργάνωση δομών και διαδικασιών του οργανισμού
 • Συστήματα στοχοθεσίας, μέτρησης & βελτίωσης απόδοσης (KPIs και Scorecards)
 • Συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου
 • Διαχείριση αλλαγών και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στην τεχνολογική, οικονομική και διαρθρωτική μεταβολή
 • Κοστολόγηση και μέτρηση διοικητικών βαρών

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

Go to top
Copyright © 2020 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη